Kancelaria Prawnicza Grzegorz Puszkarski Sp. J.

banner

Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu

Email Drukuj PDF
Nawet najbardziej staranna naprawa samochodu nie zapobiegnie zmniejszeniu jego wartości rynkowej w stosunku do jego stanu sprzed szkody, bowiem już sam fakt uczestnictwa samochodu w wypadku wpływa na obniżenie tej wartości (jego cena sprzedażowa po naprawie na skutek faktu, że jest powypadkowy maleje). Zasadność domagania się wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu została potwierdzona w kilku, powszechnie znanych wyrokach sądów. Należy wspomnieć, że zgodnie z art. 361 § 2 k.c. po stronie zobowiązanego występuje obowiązek pełnej kompensaty szkody, co oznacza, że kwota odszkodowania zawierać powinna zarówno koszt naprawy pojazdu jak i kwotę odzwierciedlającą utraconą wartość handlową pojazdu. Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie.Od 2009 roku, Stowarzyszenie Ekspertmot wprowadziło nowe, bardziej korzystne dla poszkodowanych zasady określania rynkowego ubytku wartości pojazdów, zgodnie z którymi  rynkowy ubytek wartości szacuje się dla pojazdów, utrzymanych w dobrym stanie technicznym, o okresie eksploatacji do sześciu lat. Ubezpieczyciele w praktyce często odmawiają wypłaty odszkodowania  tytułu wartości handlowej, jednakże jeżeli pojazd w chwili wypadku nie przekraczał 6 lat i nie był wcześniej naprawiany są szanse na uzyskanie odszkodowania w sądzie.
Termin przedawnienia takiego roszczenia wynosi 3 lata od zdarzenia wywołującego szkodę tj. od dnia kolizji.